فایل QCN شیائومی (MI 11 LITE (Courbet رم ۸GB حافظه ۱۲۸GB

۱۰,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی (MI 11 LITE (Courbet رم ۸GB حافظه ۱۲۸GB Mi 11 Lite (courbet) QCN File Hynix RAM8…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی (MI 10T PRO 5G (apollo رم ۸GB حافظه ۲۵۶GB

۱۰,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی (MI 10T PRO 5G (apollo رم ۸GB حافظه ۲۵۶GB   در مواقعی از فایل QCN استفاده…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی (MI 10 LITE 5G (monet رم ۸GB حافظه ۲۵۶GB

۱۲,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی (MI 10 LITE 5G (monet رم ۸GB حافظه ۲۵۶GB   در مواقعی از فایل QCN استفاده…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی Redmi K60 (mondrian) رم ۱۲GB حافظه ۵۱۲GB

۱۲,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی Redmi K60 (mondrian) رم ۱۲GB حافظه ۵۱۲GB با ابزار DFT TOOL   در مواقعی از فایل…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی MI 11 (venus) رم ۸GB حافظه ۱۲۸GB

۱۰,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی MI 11 (venus) رم ۸GB حافظه ۱۲۸GB با Qpst   در مواقعی از فایل QCN استفاده…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی (Mi 11 Lite 5G (Lisa رم ۸GB حافظه ۲۵۶GB

۱۰,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی (Mi 11 Lite 5G (Lisa رم ۸GB حافظه ۲۵۶GB   در مواقعی از فایل QCN استفاده…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی (Redmi Note 5A (UggLite حافظه ۳۲GB

۱۰,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی (Redmi Note 5A (UggLite حافظه ۳۲GB   در مواقعی از فایل QCN استفاده میکنیم که بعد…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی (Redmi 8A Pro (olivewood رم ۴GB حافظه ۶۴GB

۱۰,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی (Redmi 8A Pro (olivewood رم ۴GB حافظه ۶۴GB   در مواقعی از فایل QCN استفاده میکنیم…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی Redmi 7 (onclite) رم ۳GB حافظه ۳۲GB

۱۰,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی Redmi 7 (onclite) رم ۳GB حافظه ۳۲GB   در مواقعی از فایل QCN استفاده میکنیم که…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی Redmi K30/Poco X2 (phoenix) رم ۶GB حافظه ۱۲۸GB

۱۰,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی Redmi K30/Poco X2 (phoenix) رم ۶GB حافظه ۱۲۸GB   در مواقعی از فایل QCN استفاده میکنیم…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی Xiaomi Poco C40 (frost) رم ۴GB

۱۰,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی Xiaomi Poco C40 (frost) رم ۴GB   در مواقعی از فایل QCN استفاده میکنیم که بعد…

0 فروش
خرید محصول

فایل QCN شیائومی Redmi K40S (munch) رم ۱۲GB حافظه ۲۵۶GB

۱۲,۰۰۰ تومان

  فایل QCN شیائومی Redmi K40S (munch) رم ۱۲GB حافظه ۲۵۶GB   در مواقعی از فایل QCN استفاده میکنیم که…

0 فروش
خرید محصول