این سایت خدمات شامل حل مشکلات گوشی و موبایل های اصلی و چینی می باشد .

تمامی فایل های این سایت صد رد صد قبل از درج تست شده و سپس در سایت قرار می گیرند .

سیاست ما رفع مشکلات نرم افزار همکاران با کمترین قیمت و پشتیبانی عالی می باشد.

فعالیت های سایت دکتر موبایل از سال 1395 شروع شده است

 

 

صاحب امتیاز سایت آقای علی مرتب می باشد .