دکتر موبایل با سابقه ۵ ساله در حل مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری تعمیر کاران موبایل