دانلود برنامه Sonualok برای Wipe تمامی پردازنده های اندروید

دانلود برنامه Sonualok برای Wipe تمامی پردازنده های اندروید

توضیحات

دانلود برنامه Sonualok برای Wipe تمامی پردازنده های اندروید

یکی از بهترین برنامه های کاربردی در زمینه دستورات در محیط adb , Fastboot و حتی Download mode است که برای هر مدل از پردازنده های عملکردی جداگانه دارد .

از مزایای این برنامه :

  • Wipe در پردازنده های MTK

  • پیدا کردن رمز و الگو در پردازنده های MTK

  • Wipe در محیط Fastboot

  • Wipe در پردازنده های SPD Qualcom

  • Wipe در پردازنده های Allwinner a10/13

  • Wipe در پردازنده های Rockchip

 

 

دانلود برنامه Sonualok برای Wipe تمامی پردازنده های اندروید