فایل فلش تبلت با برد A76K-V4 2014-03-13 چیپست راکچیپ RK3026

۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

فایل فلش تبلت با برد A76K-V4 2014-03-13 چیپست راکچیپ RK3026

 

فایل فلش تبلت با برد A76K-V4 2014-03-13 چیپست راکچیپ RK3026
فایل فلش تبلت با برد A76K-V4 2014-03-13 چیپست راکچیپ RK3026

 

a76k v4 apex rockchip RK 3026 firmware

برای فلش این فایل به دانگل انفینیتی نیاز دارید .

 

Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2017

Device Brand : rockchip
Device Manufact.: eken
Device Model : rk3026
Device CPU : RK3026
Device IntName : rk3026
Device Version : 4.2.2
CU_SWVer : eken
Device Compile : 05/12/2014 10:50:56
Device ExtInfo : rk3026