رام اسکاتر h30-u10 قابل رایت با فلش تولز رایگان

رام رسمی و فارسی h30-u10 با پردازنده mt6582 قابل قلش با فلش تولز

 

توضیحات

رام رسمی و فارسی h30-u10 با پردازنده mt6582 قابل قلش با فلش تولز

 

بیلد ۱۰۸

download

 

بیلد ۱۰۹

download

 

 

 

passowrd = amazefile