کلیه فایل های SBoot سامسونگ برای برداشتن گوگل اکانت FRP

توضیحات

کلیه فایل های SBoot سامسونگ برای برداشتن گوگل اکانت FRP

فایل های SBoot سامسونگ چیست و چه کاربرد هایی دارند ؟

فایل های Sboot مخصوص گوشی های سامسونگ هستند که از فایل های Combination یا به عبارتی فایل باینری یا به قول عده ای فایل های کارخانه ای سامسونگ استخراج شده اند و کاربرد آن برای برداشتن اکانت گوگل یا همان FRP می باشد .

اخیرا گوشی های سامسونگ با امنیت جدیدی وارد بازار میشوند که نام این سیستم امنیتی که به آن FRP یا اکانت گوگل می نامند .قبل از آموزش برای غیر فعال کردن این امنیت ابتدا به تعریف اون می پردازیم و بعد از آن نحوه فعال و غیرفعال کردنش می پردازیم.
Frp یا همان factory reset protection به امنیتی گفته میشود که در سامسونگ ها تعبیه شده تا افراد دیگری بجز مالک دیوایس سامسونگ نتوانند از دستگاه استفاده کنند.

کلیه فایل های SBoot سامسونگ برای برداشتن گوگل اکانت FRP
کلیه فایل های SBoot سامسونگ برای برداشتن گوگل اکانت FRP

کلیه فایل های SBoot سامسونگ برای برداشتن گوگل اکانت FRP

 

قفل گوگل اکانت یا FRP چه زمانی فعال می شود؟

اگر به گوشی های سامسونگ حساب جیمیل بدهید این قفل فعال می شود.

چه زمانی گوشی قفل میشود؟

اگر به گوشی سامسونگ که frp در آن فعال است بطور ناگهانی فلش زده شود…یا اطلاعات گوشی را از منوی ریکاوری حذف کنید، بعد از روشن شدن دستگاه اندرویدی خود خواهید که برای گذراندن مراحل ابتدایی آماده بکار گوشی نیاز به وصل شدن به وایفای را دارد.بعد از وصل شدن به وای فای گوشی وارد صفحه ای میشود که از شما حساب جیمیل را میخواهد و تا زمانیکه این حساب را وارد نکرده اید نمیتوانید از گوشی استفاده کنید.

کلیه فایل های SBoot سامسونگ برای برداشتن گوگل اکانت FRP
کلیه فایل های SBoot سامسونگ برای برداشتن گوگل اکانت FRP

کلیه فایل های SBoot سامسونگ برای برداشتن گوگل اکانت FRP

 

 File Available Models


SM-A800XX
SM-G920XX
SM-G928XX
SM-G930XX
SM-J200XX
SM-J700XX
SM-N920XX

Download

آموزش فلش فایل های SBoot سامسونگ : 

این فایل ها توسط ODIN به راحتی قابل رایت شدن می باشند.

اطلاعات پکیج شامل فایل های زیر می باشد  :

Samsung_FRP_ Reset_ File_G550FY.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_G920T.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_G925i_OJ6_SBOOT_MODEM.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_J700F.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G920F_OJ1.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G920I_OJ6.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G920T1_OI5.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G920T1_OJ6.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G920T_OJ7.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G920w8_OJ7.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G925F_OJ1.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G925I_OJ6.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G925T_OJ7.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G925w8_OJ7.rar
Samsung_FRP_ Reset_ File_MODEM_G928C_OJ5.rar
SBOOT_N920C_OJ5.rar
SBOOT_N920G_OJ4.rar
SBOOT_N920I_OJ4.rar
SBOOT_N920K_OJ4.rar
SBOOT_SM-A800IZ_OJ1.rar
SBOOT_SM-A800I_OJ3.rar
SBOOT_SM-A800YZ.rar
SBOOT_SM-G9200_OJ2.rar
SBOOT_SM-G9208_OGB.rar
SBOOT_SM-G920AZ_OJ6.rar
SBOOT_SM-G920A_OJ7.rar
SBOOT_SM-G920F.rar
SBOOT_SM-G920G1_OI5.rar
SBOOT_SM-G920I_OGA.rar
SBOOT_SM-G920I_OGA_2.rar
SBOOT_SM-G920I_OJ6.rar
SBOOT_SM-G920K_OJ2.rar
SBOOT_SM-G920K_PAD.rar
SBOOT_SM-G920L_OH8.rar
SBOOT_SM-G920L_OJ2.rar
SBOOT_SM-G920P_OH1.rar
SBOOT_SM-G920R4_OD3.rar
SBOOT_SM-G920R7_OE6.rar
SBOOT_SM-G920S_PAC.rar
SBOOT_SM-G920T1_OFB.rar
SBOOT_SM-G920T1_OJ6.rar
SBOOT_SM-G920T_OF6.rar
SBOOT_SM-G920T_OJ7.rar
SBOOT_SM-G920W8_OI1.rar
SBOOT_SM-G925A_OJ7.rar
SBOOT_SM-G925F_OD4.rar
SBOOT_SM-G925F_OJ1.rar
SBOOT_SM-G925ID_OGA.rar
SBOOT_SM-G925I_OGA.rar
SBOOT_SM-G925I_OJ6.rar
SBOOT_SM-G925K_OJ2.rar
SBOOT_SM-G925K_PAD.rar
SBOOT_SM-G925L_OJ2.rar
SBOOT_SM-G925L_PAD.rar
SBOOT_SM-G925P_OH1.rar
SBOOT_SM-G925R4_OG9.rar
SBOOT_SM-G925R7_OJ4.rar
SBOOT_SM-G925S_OH7.rar
SBOOT_SM-G925S_OJ1.rar
SBOOT_SM-G925T_OI1.rar
SBOOT_SM-G925T_OJ7.rar
SBOOT_SM-G925W8_OI1.rar
SBOOT_SM-G925W8_OJ7.rar
SBOOT_SM-G925W8_OJ7_2.rar
SBOOT_SM-G9287C_PB4.rar
SBOOT_SM-G9287C_PB4_2.rar
SBOOT_SM-G9287C_PB4_3.rar
SBOOT_SM-G9287C_PB4_4.rar
SBOOT_SM-G9287C_PB4_5.rar
SBOOT_SM-G9287_OH2.rar
SBOOT_SM-G928A.rar
SBOOT_SM-G928C.rar
SBOOT_SM-G928C_OJ5.rar
SBOOT_SM-G928F.rar
SBOOT_SM-G928F_OJ5.rar
SBOOT_SM-G928G.rar
SBOOT_SM-G928G_OJ4.rar
SBOOT_SM-G928I.rar
SBOOT_SM-G928I_OJ4.rar
SBOOT_SM-G928P.rar
SBOOT_SM-G928R4.rar
SBOOT_SM-G928S.rar
SBOOT_SM-G928T_OH4.rar
SBOOT_SM-G928T_OH4_2.rar
SBOOT_SM-G928T_OJ5.rar
SBOOT_SM-G928W8_OGD.rar
SBOOT_SM-G930F_PAV.rar
SBOOT_SM-G935F_PB9.rar
SBOOT_SM-N9200_OKA.rar
SBOOT_SM-N9208_OK8.rar
SBOOT_SM-N920C_OH2.rar
SBOOT_SM-N920G_OH3.rar
SBOOT_SM-N920G_OH3_2.rar
SBOOT_SM-N920I_OH2.rar
SBOOT_SM-N920I_OH2_2.rar
SBOOT_SM-N920K_OH6.rar
SBOOT_SM-N920K_OH6_2.rar
SBOOT_SM-N920L_OHB.rar
SBOOT_SM-N920P_SPR.rar
SBOOT_SM-N920R4_PB6.rar
SBOOT_SM-N920S_OHB.rar
SBOOT_SM-N920T_OJ5.rar
SBOOT_SM-N920V_OGJ.rar
SBOOT_SM-N920W8_OI1.rar


Download
: Downloaded Files
Password :

gsmdevelopers.com

N920C – OJ5 = SBOOT_N920C_OJ5 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N920G -J4 = SBOOT_N920G_OJ4 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N920I -OJ4 = SBOOT_N920I_OJ4 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N920K – OJ4 = SBOOT_N920K_OJ4 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

A800I – OJ3 = SBOOT_SM-A800I_OJ3 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

A800IZ -OJ1 = SBOOT_SM-A800IZ_OJ1 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

A800YZ – = SBOOT_SM-A800YZ – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920A -OJ7 = SBOOT_SM-G920A_OJ7 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920AZ -OJ6 = SBOOT_SM-G920AZ_OJ6 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920F – = SBOOT_SM-G920F – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920G1 -OI5 = SBOOT_SM-G920G1_OI5 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920I -OGA = SBOOT_SM-G920I_OGA – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920I – OJ6 = SBOOT_SM-G920I_OJ6 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920K -OJ2 = SBOOT_SM-G920K_OJ2 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920K -PAD = SBOOT_SM-G920K_PAD – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920L -OJ2 = SBOOT_SM-G920L_OJ2 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920P -OH1 = SBOOT_SM-G920P_OH1 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920R4 -OD3 = SBOOT_SM-G920R4_OD3 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920R7 -OE6 = SBOOT_SM-G920R7_OE6 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920S -OJ1 = SBOOT_SM-G920S_OJ1 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920S -PAC = SBOOT_SM-G920S_PAC – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920T1 -FB = SBOOT_SM-G920T1_OFB – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920T1 -OJ6 = SBOOT_SM-G920T1_OJ6 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920T -OF6 = SBOOT_SM-G920T_OF6 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G920T -OJ7 = SBOOT_SM-G920T_OJ7 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925A -OJ7 = http://www.4shared.com/rar/GwQetG7Nc…G925A_OJ7.html

G925F -OD4 = http://www.4shared.com/rar/XIbdfkBec…G925F_OD4.html

G925F -OJ1 = SBOOT_SM-G925F_OJ1 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925I -OGA = SBOOT_SM-G925I_OGA – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925I – OJ6 = SBOOT_SM-G925I_OJ6 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925ID -OGA = SBOOT_SM-G925ID_OGA – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925K – OJ2 = SBOOT_SM-G925K_OJ2 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925K -PAD =SBOOT_SM-G925K_PAD – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925L -OJ2 = SBOOT_SM-G925L_OJ2 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925L -PAD = SBOOT_SM-G925L_PAD – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925P – OH1 = SBOOT_SM-G925P_OH1 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925R4 -OG9 = SBOOT_SM-G925R4_OG9 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925R7 -OJ4 =SBOOT_SM-G925R7_OJ4 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925S -OJ1 = SBOOT_SM-G925S_OJ1 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925T -OI1 = SBOOT_SM-G925T_OI1 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925T -OJ7 = SBOOT_SM-G925T_OJ7 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925W8 -OI1 = SBOOT_SM-G925W8_OI1 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G925W8 -OJ7 = SBOOT_SM-G925W8_OJ7 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928C – OJ5 = SBOOT_SM-G928C_OJ5 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928C = SBOOT_SM-G928C – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928F – OJ5 = SBOOT_SM-G928F_OJ5 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928F = SBOOT_SM-G928F – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928G -OJ4 = SBOOT_SM-G928G_OJ4 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928G = SBOOT_SM-G928G – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928I -OJ4 = SBOOT_SM-G928I_OJ4 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928I – = SBOOT_SM-G928I – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928S – = SBOOT_SM-G928S – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928T – OJ5 = SBOOT_SM-G928T_OJ5 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G928W8 -OGD = SBOOT_SM-G928W8_OGD – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G930F -PAV = SBOOT_SM-G930F_PAV – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G9200 – 0J2 = SBOOT_SM-G9200_OJ2 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G9208 -OGB = SBOOT_SM-G9208_OGB – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G9287 -OH2 = SBOOT_SM-G9287_OH2 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

G9287C -PB4 = SBOOT_SM-G9287C_PB4 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N920C -OH2 = SBOOT_SM-N920C_OH2 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N920G -OH3 = SBOOT_SM-N920G_OH3 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N920I – OH2 = SBOOT_SM-N920I_OH2 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N920K – OH6 = SBOOT_SM-N920K_OH6 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N920S -OHB = SBOOT_SM-N920S_OHB – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N920W8 -OI1 = SBOOT_SM-N920W8_OI1 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

N9208 -OK8 = SBOOT_SM-N9208_OK8 – Download – 4shared – Shanto Chowdhury

SBoot_files_92x_series = SBoot_files_92x_series