اموزش تخصصی حذف قفل گوشی بدون پاک شدن اطلاعات

۲۰,۰۰۰ تومان

اموزش تخصصی حذف قفل گوشی بدون پاک شدن اطلاعات در شرایطی که با حذف فایل های key همچنان رمز گوشی پاک نمیشود

 

توضیحات

اموزش تخصصی حذف قفل گوشی بدون پاک شدن اطلاعات key

 

در اموزش قدیمی تر ما نحوه پاک کردن اطلاعات را گفتیم

اموزش حذف قفل صفجه گوشی بدون پاک شدن اطلاعات

 

اموزش برداشتن قفل گوشی بدون پاک شدن اطلاعات و مونت نشدن دیتا ( Cannot mount /data)

در آموزش های قدیمی با حذف فایل های key  رمز گوشی به طور کامل حذف میشدند

اما در صورتی که با حذف فایلهای مذکور همچنان رمز گوشی حذف نشود اموزش تخصصی تر را خریداری کنید