حل مشکل صفحه قرمز گوشی های سونی بعد از فلش به دو روش تست شده و تضمینی

۸,۰۰۰ تومان

تعداد محصول فروخته شده: 6

اموزش حل مشکل صفحه قرمز گوشی های سونی بعد از فلش به دو روش تضمینی و تست شده

 

توضیحات

اموزش حل مشکل صفحه قرمز گوشی های سونی بعد از فلش به دو روش تضمینی و تست شده

 

در این اموزش ۲ روش تضمینی و تست شده به شما اموزش میدهیم

زوش اول توسط فایل فلش و روش دوم فقط با فایل چند کیلوبایتی

Factory startup service please wait

POWER OFF

FAILED
۲۲۲۷:۵۶ ۰۰ ۰۰ ۰۰
۲۲۲۸:
۲۲۲۹: