فایل فلش رسمیHotwav Cosmos V13 با پردازنده sp7731g

۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

فایل فلش رسمیHotwav Cosmos V13 با پردازنده sp7731

SP7731GEA K11 QHD ZX 64 8 scx35 sp7731gea k11 qhd zx 64 8 5.1 LMY47D release-keys Cosmos V13.pac

Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Device Brand   : HOTWAV
Device Model   : scx35_sp7731gea_k11_qhd_zx_64_8
Device CPU     : sp7731gea_k11_qhd_zx_64_8
Device IntName : sp7731geaplus_k11_qhd_zx_64_8_dt
Device Version : 5.1
Device Compile : 8/13/2016 6:00:15 AM
Device Project : LMY47D release-keys
Device ExtInfo : Cosmos V13
 حل مشکل هنگ و ویروسی 

فایل فلش رسمیHotwav Cosmos V13 با پردازنده sp7731

فایل فلش رسمیHotwav Cosmos V13 با پردازنده

SP7731GEA_K11_QHD_ZX_64_8_scx35_sp7731gea_k11_qhd_zx_64_8_5.1_LMY47D_release-keys_Cosmos_V13.pac

Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Device Brand   : HOTWAV
Device Model   : scx35_sp7731gea_k11_qhd_zx_64_8
Device CPU     : sp7731gea_k11_qhd_zx_64_8
Device IntName : sp7731geaplus_k11_qhd_zx_64_8_dt
Device Version : 5.1
Device Compile : 8/13/2016 6:00:15 AM
Device Project : LMY47D release-keys
حل مشکل هنگ و ویروسی 

SP7731GEA K11 QHD ZX 64 8 scx35 sp7731gea k11 qhd zx 64 8 5.1 LMY47D release-keys Cosmos V13.pac

فایل فلش رسمیHotwav Cosmos V13 با پردازنده sp7731

فایل فلش رسمیHotwav Cosmos V13 با پردازنده

SP7731GEA_K11_QHD_ZX_64_8_scx35_sp7731gea_k11_qhd_zx_64_8_5.1_LMY47D_release-keys_Cosmos_V13.pac

Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Device Brand   : HOTWAV
Device Model   : scx35_sp7731gea_k11_qhd_zx_64_8
Device CPU     : sp7731gea_k11_qhd_zx_64_8
Device IntName : sp7731geaplus_k11_qhd_zx_64_8_dt
Device Version : 5.1
Device Compile : 8/13/2016 6:00:15 AM
Device Project : LMY47D release-keys
حل مشکل هنگ و ویروسی 

SP7731GEA K11 QHD ZX 64 8 scx35 sp7731gea k11 qhd zx 64 8 5.1 LMY47D release-keys Cosmos V13.pac

ایدی تلگرام جهت پشتیبانی و مشکلات پستهای بنده من : mojtabavan21@ — شماره تماس : ۰۹۱۷۷۶۲۶۹۴۹

error: کلید راست غیر فعال شده ..... لطفا امتحان نکنید
کانال تلگرام ما
  • اطلاع از جدیدترین محصولات
  • برخورداری از کدهای تخفیف و آموزش های رایگان
pic dr-mobile.org