مجموعه همه فایل فلش XML گوشی های موتورولا Motorola

توضیحات

مجموعه همه فایل فلش XML گوشی های موتورولا Motorola

مجموعه همه فایل فلش XML گوشی های موتورولا Motorola

این فایل ها مخصوص ترمیم بوت و نقص در اجرای نرم افزاری هستش که به راحتی و با نرم افزار مخصوص میتوانید مشکل را حل کنید.

 ۱-ALBUS_NPSS26.118-19-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1z-GXnfB8ltqZbpXdRiMMZM5Q68exK3Gx&export=download

۲-Affinity_PVT_33_BackFlash_Signed.xml

https://drive.google.com/uc?id=18V_0Ol_6xQjf5rTmXxVtaFEyijnBRXvC&export=download

۳-ALBUS_NPSS26.118-19-14_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1YrQwCaEWoSZjHyc6c8TuO7FPp7ve7YTw&export=download

۴-ATHENE_NPJS25.93-14-10_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1Ew5HwAoff9HjnrcaJst1DAhxDGe6IpB9&export=download

۵-CEDRIC_NPPS25.137-73-4_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1__oYDRXs17R2Qzt3v90DjcBm0Rfeg_QA&export=download

۶-CLARK_RETASIA_DS_7.0_NPHS25.200-15-8_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1pzVOL_x8oDeJiq29PDioSlAGw2Ay11Pv&export=download

۷-CONDOR_RETAILDSDS_5.1_LPCS23.13-34.8-3_cid7_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1gMl56HDMm0kye3qcHkEbpqhOHj1Lo-p2&export=download

۸-FALCON_ASIA_DS_5.1_LPBS23.13-56-2_cid7_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1w4i4VOXKy2Ug_t5v6UX6njGipRSI5njf&export=download

۹-GHOST_RETASIA_5.1_LPAS23.12-15.5-1_cid7_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1t_rJu1AYVlAXL1KG4g6dORQSCsoa6DVO&export=download

۱۰-GRIFFIN_NPLS26.118-20-5-8_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=16WcTFQy6sWuAw1gDapxFU_A_K-ueQKEl&export=download

۱۱-HARPIA_MPIS24.241-2.47-19_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1GABFkAmdZGR5CDHSFn2S34fFhVxwL4kq&export=download

۱۲-KINZIE_RETEU_7.0_NPKS25.200-12-9_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1VVn8lN519WOzHIsAWc47BYbt8a4LsmjV&export=download

۱۳-LUX_RETASIA_DS_7.1.1_NPD26.48-24-1_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1gr6HHJd7_EWYiBWmsHAObRJpaEajzK5o&export=download

۱۴-MERLIN_RETASIA_6.0.1_MPDS24.107-56-1-28_cid50_subsidy-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1pZiOFWTABDNpb-lPCcwtxGaTuFeH7oRn&export=download

۱۵-MONTANA_NPP26.102-19_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1aVAVM6I5h-mSIEudzBDZIs27hoOKbPRF&export=download

۱۶-OSPREY_RETASIA_DS_2GB_6.0.1_MPIS24.107-55-2-17_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1B2X3LmNJycwKz6VFoRkA8V9ek_db1U0E&export=download

۱۷-OTUS_RETEU_DS_5.1_LPCS23.13-56-5_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1dwHS0LF4pgTJ61Uf1idcW9DuKWmoyYaI&export=download

۱۸-PAYTON_NPW26.83-29_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1900-2-INDIA-WUHAN-FACT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1Z58ni6AzA6tD-Z6F2a2yjFBv9EBulcVo&export=download

۱۹-PAYTON_NPW26.83-42_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1900-2-INDIA-WUHAN-FACT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1I-on0JGK76LfewOirxUN5t2nYFTx2H9a&export=download

۲۰-POTTER_NPN25.137-67-5_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1SErKJKVjkSWrTGnuw-gXpQmSZ84nvWyZ&export=download

۲۱-QUARK_RETEU_6.0.1_MPGS24.107-70.2-7_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1UYLnNusDzXhwvvX9DKNsr9T6JVxbBt7z&export=download

۲۲-RMA_ALBUS_NPS26.63-F.611.xml

https://drive.google.com/uc?id=1YjuSGNXMqj3iGmOu0S5AjT8aVKijz9Ts&export=download

۲۳-RMA_XPlay_Ramp_8-BL-71-13.xml

https://drive.google.com/uc?id=1vUpsXUVRTX2VQQ4URPbC1aHqJ26ovOsE&export=download

۲۴-SANDERS_NPSS26.116-26-4_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=128e4OZiVvpEoL6bgyI9rqVXiV9jxyLF8&export=download

۲۵-SHAMU_NBD92G_release-keys_subsidy-default_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1PvP43oxNKu3ubD_ppJqW_sJRJWbIHUOz&export=download

۲۶-SURNIA_RETASIA_DS_6.0_MPI24.65-39-4_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1NpqCEHG97tbwIbTqAWLKv9xYN9Gw6vIe&export=download

۲۷-THEA_RETASIA_DS_6.0_MPBS24.65-34-5_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1ONswwnGywWpH6X6u79JkKZB_yP6plMil&export=download

۲۸-TITAN_RETAILDSDS_6.0_MPB24.65-34-3_cid7_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1anfWJF9A67fV0r0EifKX4GuuMXPFs2lv&export=download

۲۹-Vertex_Ramp_4_1_BackFlash.xml

https://drive.google.com/uc?id=1htuxeFPJy2C4qU_VKC0A0i90FU-gW25W&export=download

۳۰-VICTARA_RETEU_6.0_MPES24.49-18-7_cid7_CFC.xml

https://drive.google.com/uc?id=1fNbymO-91b4vW6PJR7KGNU1GmPOjzqsl&export=download

نکته:

پسورد همه فایل ها MOtO_GsmDevelopers@Yasin_Shareef هست.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.