آموزش تشخیص صحیح فایل فلش گوشی موتولا

توضیحات

آموزش تشخیص صحیح فایل فلش گوشی موتولا

 

آموزش تشخیص صحیح فایل فلش گوشی موتولا که برای این کار شما در ابتدا باید گوشی را به فست بوت  (  fastboot  )ببرید و دستور زیر را وارد کنید :

fastboot getvar all

بعد از وارد کردن دستور زیر پیغامی مشابه زیر می بینید :

در اینجا ما به عنوان مثال گوشی موتولا XT1022 رو برای تست و یاد گیری نحوه تشخیص رام انتخاب کردیم :

(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 500E
(bootloader) product: condor
(bootloader) secure: yes
(bootloader) hwrev: 0x82B0
(bootloader) radio: 0x5
(bootloader) emmc: 4GB Hynix REV=06 PRV=05 TYPE=17
(bootloader) ram: 1024MB Hynix S4 SDRAM DIE=4Gb
(bootloader) cpu: MSM8210 CS
(bootloader) serialno: ZX1B329JG4
(bootloader) cid: 0x0007
(bootloader) channelid: 0x40
(bootloader) uid: 6ABBA80212000000000000000000
(bootloader) unlocked: yes
(bootloader) iswarrantyvoid: yes
(bootloader) mot_sst: 3
(bootloader) max-download-size: 299892736
(bootloader) reason: Volume down key pressed
(bootloader) imei: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(bootloader) meid:
(bootloader) date: 05-27-2014
(bootloader) sku: XT1022
(bootloader) iccid:
(bootloader) cust_md5:
(bootloader) max-sparse-size: 268435456
(bootloader) current-time: “Thu Jul 2 7:58:46 UTC 2015”
(bootloader) ro.build.fingerprint[0]: motorola/condor_retaildsds/condor_
(bootloader) ro.build.fingerprint[1]: umtsds:5.1/LPC23.13-34.2/2:user/re
(bootloader) ro.build.fingerprint[2]: lease-keys
(bootloader) ro.build.version.full[0]: Blur_Version.23.26.2.condor_retai
(bootloader) ro.build.version.full[1]: ldsds.retaildsdsall.en.03
(bootloader) ro.build.version.qcom[0]: AU_LINUX_ANDROID_LNX.LA.3.5.1_RB1
(bootloader) ro.build.version.qcom[1]: .04.04.02.048.045
(bootloader) version-baseband[0]: MSM8610BP_18033.4614.45.00R EMEA_DSDS_
(bootloader) version-baseband[1]: CUST
(bootloader) kernel.version[0]: Linux version 3.4.42-gccbac57 (hudsoncm@
(bootloader) kernel.version[1]: ilclbld29) (gcc version 4.8 (GCC) ) #1 S
(bootloader) kernel.version[2]: MP PREEMPT Thu Jul 2 02:28:26 CDT 2015
(bootloader) sdi.git: git=MBM-NG-V50.0E-0-g3ccd862
(bootloader) sbl1.git: git=MBM-NG-V50.0E-0-g20700d2
(bootloader) rpm.git: git=MBM-NG-V50.0E-0-gcebb121
(bootloader) tz.git: git=MBM-NG-V50.0E-0-g65c6b0f
(bootloader) aboot.git: git=MBM-NG-V50.0E-0-g4ed7eaf
(bootloader) partition-type: raw
(bootloader) partition-size:
(bootloader) qe: qe 0/0
(bootloader) ro.carrier: reteu
all: listed above

finished. total time: 0.306s

خوب حالا قسمت های مهم این اطلاعات رو که نیاز ما می شه بدین صورت هست :

bootloader) product: condor
(bootloader) emmc: 4GB
(bootloader) cid: 0x0007
(bootloader) ro.build.fingerprint[0]: motorola/condor_retaildsds/condor
(bootloader) ro.build.fingerprint[1]: umtsds:5.1/LPC23.13-34.2/2:user/re

Now if yu check the below givn firmware name yu vil see all i did mentioned above n yellow.

XT1022_CONDOR_RETAILDSDS_5.1_LPC23.13-34.2_cid7_CFC.xml.zip

Condor: Product id

DS: means Dual sim

نیاز به توضیحات اضافی نیست شما با این اطلاعات می تونید رام گوشی خودتون رو پیدا کنید مثلا به مثال بالا توجه کنید :

T1022_CONDOR_RETAILDSDS_5.1_LPC23.13-34.2_cid7_CFC.xml.zip

به همین راحتی می تونید رام خودتون رو پیدا کنید و به راحتی و سرعت گوشیتون رو با فایل مورد نظرتون فلش کنید .

تصویر پایین هم یه مثال دیگه هست برای شما دوستان

آموزش تشخیص صحیح فایل فلش گوشی موتولا
آموزش تشخیص صحیح فایل فلش گوشی موتولا

 

همچنین می تونید تمامی فایل هاو رام های گوشی موتولا رو از لینک زیر دانلود نمایید :

 

https://firmware.center/firmware/Motorola/