دستورهای فست بوت گوشی های هواویی Huawei

توضیحات

دستورهای فست بوت گوشی های هواویی Huawei

 

دستورهای فست بوت گوشی های هواویی Huawei

:Fastboot Flash

:Code

fastboot flash device_validation

fastboot flash boot boot .img

fastboot flash system system .img

fastboot flash cust cust .img

fastboot flash recovery recovery .img

fastboot flash cache

fastboot flash boot

fastboot flash ptable

fastboot flash reboo

:Fastboot OEM

:Code

fastboot oem boot boot.img
fastboot oem wrefuse
fastboot oem rdefuse
fastboot oem efuse_
fastboot oem uart enable/disable
fastboot oem read_bsn
fastboot oem read_die_id
fastboot oem erase_emmc_all
fastboot oem dump ptn
fastboot oem rw
fastboot oem wr
fastboot oem get-build-number
fastboot oem memcpy_count
fastboot oem watchdog
fastboot oem ramdump Inherit all/fastboot/linux
fastboot oem checkemmc
fastboot oem jtagtosd
fastboot oem djtagtosd
fastboot oem coresight
fastboot oem led_vibrator_test
fastboot oem battery_present_check
fastboot oem change_emmc_bus_mode
fastboot oem dmatest
fastboot oem get_socid
fastboot oem seccfg
fastboot oem ddrtest
fastboot oem lowpower
fastboot oem emmc_diag
fastboot oem emmc-dump
fastboot oem linux
fastboot oem cmdline
fastboot oem lock-state info
fastboot oem hwdog certify begin
fastboot oem flash slock
fastboot oem hwdog certify close
fastboot oem get-bootinfo
fastboot oem check-rootinfo
fastboot oem relock
fastboot oem check-image
fastboot oem flashing lock
fastboot oem hwdog certify set
fastboot oem emmc_diag
fastboot oem get_key_version
fastboot oem getpsid
fastboot oem get-build-number
fastboot oem get-product-model
fastboot oem get-lockstate
fastboot oem sec_unlock
fastboot oem sec_relock
fastboot oem get_hwnff_ver
fastboot oem frp-erase
fastboot oem frp-unlock

Fastboot Getvar:

Code:

fastboot getvar emmcid
fastboot getvar memory_num
fastboot getvar serialno
fastboot getvar product
fastboot getvar VerifyPartition
fastboot getvar nve
fastboot getvar call
fastboot getvar memory_info_
fastboot getvar emmc
fastboot getvar memory
fastboot getvar version
fastboot getvar rescue_version
fastboot getvar rescue_phoneinfo
fastboot getvar vendorcountry
fastboot getvar rescue_ugs_port
fastboot getvar rescue_enter_recovery
fastboot getvar max-download-size
fastboot getvar error_print
fastboot getvar partition-type rescue_recovery
fastboot getvar
دستورات مخفی فست بود برای گوشی های هواوی

مدل گوشی هواوی در حالت فست بود چک کنید:

 fastboot oem get-product-model
HUAWEI M2-A01W

شماره ساخت گوشی هواویی را در حالت فست بود چک کنید:

fastboot oem get-build-number
V100R001C00B000

IMEI گوشی هواوی را در حالت فست بود چک کنید:

fastboot oem get-psid
SN:**YourIMEI**

ورژن HW گوشی هواوی را در حالت فست بود چک کنید:

fastboot oem get_hwnff_ver
Ver2.3

اطلاعات oem مخفی (backdoor) فست بود:

FB LockState: LOCKED
USER LockState: LOCKED

بدست آوردن oem مخفی (backdoor) فست بود:

FBLOCK**obfuscated**

انتهای oem مخفی (backdoor) فست بود:

remote: fastboot stat not match

بدست آوردن اطلاعات بوت oem فست بود(fastboot oem get-bootinfo):

locked

چک کردن اطلاعات روت oem فست بود(fastboot oem check-rootinfo):

old_stat: SAFE
now_stat: SAFE
change_time: 0000000000

چک کردن تصویر oem فست بود (fastboot oem check-image):

secure image verify success

دوباره قفل کردن oem فست بود(fastboot oem relock):

remote: stat not match

مجموعه مخفی oem فست بود(fastboot oem backdoor set):

remote: data parse fail

پاک کردن frp (حذف گوگل اکانت) oem فست بود:

(Haven’t tried, but should remove the Factory Reset Protection (FRP

fastboot oem emmc_diag:
cid info: mid 17,oid 256,pnm

csd dump: D02700320F5903FFFFFFFFEF864000AB00
ext_csd dump: FMW FAIL! WRITE PROTECT

دامپ هارد oem فست بود:

unknown status code

بدست آوردن ورژن کلیدی oem فست بود:

huawei_key_v1

چک کردن باتری موجود oem فست بود:

۳۹۸۴mv

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.