رام های رسمی گوشی HTC One A9

تعداد محصول فروخته شده: 0

توضیحات

رام های رسمی گوشی HTC One A9

در این پست ما رام های رسمی گوشی HTC One A9  رو برای شما قرار دادیم که بتونید به راحتی رام این گوشی را دانلود نمایید .رام های رسمی گوشی HTC One A9

رام های رسمی گوشی HTC One A9
رام های رسمی گوشی HTC One A9

HIA_AERO_TUHL Model id: 2PQ911000

cidnum: HTCCN701

۲PQ9IMG_HIA_AERO_TUHL_M60_SENSE7GP_HTCCN_CHS_2_1.2 7.1405.12_Radio_1.T.U00297.1@51126_29.05_F_release _460015_signed.zip

۲PQ9IMG_HIA_AERO_TUHL_M60_SENSE7GP_HTCCN_CHS_2_1.2 7.1405.25_Radio_1.T.U00297.1@51126_29.05_F_release _462266_signed.zip

HIA_AERO_UHL Model Id 2PQ910000

cidnum: HTC__001 cidnum: HTC__034
cidnum: HTC__J15 cidnum: HTC__M27
cidnum: HTC__A07 cidnum: HTC__016
cidnum: HTC__002

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_MR_HTC_Europe_1. 56.401.70_Radio_1.1.U00018.1@60122.4_43.05_F_relea se_469200_signed.zip

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_MR_HTC_Europe_1. 56.401.170_Radio_1.1.U00018.1@60122.4_43.05_F_rele ase_469276_signed.zip

cidnum: ORANG001

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_MR_EE_UK_1.56.91 .71_Radio_1.1.U00018.1@60122.4_43.05_F_release_471 092_signed.zip

cidnum: HTC__247

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_MR_Bouygues_FR_1 .56.1020.70_Radio_1.1.U00018.1@60122.4_43.05_F_rel ease_469209_signed.zip

cidnum: VODAP001 cidnum: VODAP102 cidnum: VODAP304

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_Vodafone_UK_1.27 .161.6_R_Radio_1.0.U00297.1@51007_30.05_F_release_ 464569_signed.zip

cidnum: VODAP203

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_Vodafone_FR_1.27 .163.15_Radio_1.0.U00297.1@51127_33.06_F_release_4 60684_signed.zip

cidnum: VODAP110 cidnum: VODAP120

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_Vodafone_CH-DE_1.27.166.5_R_Radio_1.0.U00297.1@51007_30.05_F_r elease_461989_signed.zip

cidnum: T-MOB003

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_TMO_NL_1.27.114. 5_R_Radio_1.0.U00297.1@51103_32.05_F_release_46090 7_signed.zip

cidnum: T-MOB102

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_TMO_AT_1.27.112. 5_R_Radio_1.0.U00297.1@51103_32.05_F_release_46089 9_signed.zip

cidnum: T-MOB101

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_TMO_DE_1.27.111. 5_R_Radio_1.0.U00297.1@51103_32.05_F_release_46090 2_signed.zip

cidnum: HTC__058 cidnum: HTC__059

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_HTC_WWE_VNM_1.27 .425.25_Radio_1.0.U00297.1@51127_33.06_F_release_4 62323_signed.zip

cidnum: HTC__621

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_hTC_Asia_TW_1.27 .709.15_Radio_1.0.U00297.1@51127_33.06_F_release_4 60676_signed.zip

cidnum: HTC__622

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_hTC_Asia_HK_1.27 .708.5_Radio_1.0.U00297.1@51015_31.05_F_release_45 9392_signed.zip

CID: H3G__001 CID: H3G__G04
CID: H3G__106 CID: H3G__003

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_H3G_UK_1.27.771. 5_R_Radio_1.0.U00297.1@51007_30.05_F_release_46200 6_signed.zip

cidnum: ORANG202

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_Orange_FR-B2B_1.27.73.5_R_Radio_1.0.U00297.1@51007_30.05_F_r elease_461986_signed.zip

cidnum: O2___001 cidnum: O2___102

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UHL_M60_SENSE7GP_O2_UK_1.27.206.5 _R_Radio_1.0.U00297.1@51007_30.05_F_release_461994 _signed.zip

HIA_AERO_UL Model Id 2PQ912000

cidnum: HTC__332

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UL_M60_SENSE7GP_ATT_HTC_LA_Telcel _SPA_1.27.600.5_R_Radio_1.0.U00297.1@51127_33.06_F _release_460749_signed.zip

cidnum: HTC__051

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UL_M60_SENSE7GP_ATT_HTC_CAN_1.27. 428.5_Radio_1.0.U00297.1@51007_30.05_F_release_459 556_signed.zip

cidnum: CWS__001

RUU_HIA_AERO_UL_M60_SENSE7GP_ATT_Cingular_US_1.27. 502.5.exe

cid: HTC__051

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UL_M60_SENSE7GP_ATT_HTC_CAN_1.12. 428.1_Radio_1.0.U00297.1@51007_30.05_F_release_453 946_signed.zip

CID: HTC__332 CID: HTC__339

۲PQ9IMG_HIA_AERO_UL_M60_SENSE7GP_ATT_HTC_LA_AMX_SP A_1.07.598.5_R1_Radio_1.0.U00297.1@51007_30.05_F_r elease_454081_signed.zip

HIA_AERO_WHL Model Id 2PQ930000

ایدی تلگرام جهت پشتیبانی و مشکلات پستهای بنده من : HMED2307@

شماره موبایل : 09355841171

کانال تلگرام ما
  • اطلاع از جدیدترین محصولات
  • برخورداری از کدهای تخفیف و آموزش های رایگان
pic dr-mobile.org