تمامی رام های رایگان شرکت G’Five

تعداد محصول فروخته شده: 0

توضیحات

تمامی رام های رایگان شرکت G’Five

تمامی رام های رایگان شرکت G'Five
تمامی رام های رایگان شرکت G’Five

==============================

G’Five FT03 SPD6531 Flash File
[​IMG]
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending boot …
Boot Sent , starting…
Boot Ver : Spreadtrum Boot Block version 1.2
Boot Ok
CPU ID : 6531 , FDLStat : 0100
[۰] Flash DIE : 00EF 0060 0018 0000
[۰] Flash VEN : Winbond , W25Q128
[۰] Flash CAP : 01000000
Read Flash Content
Read Ok , collect info
Platform : MOCOR_12B_6531.W13.07_Release
Project : SC6531_PDA
HWInfo : SC6531_PDA
Compile : 12-15-2014 20:25:30
Set FileInfo :
Model Vendor : SPRD6531
Model Name : G’Five FT03
Saved to:
SPD6531_01000000_MOCOR_12B_6531.W13.07_Release_12152014202530__SPRD6531-G’Five FT03.bin

Download Here
Password: MOCOR

======================

Gfive President A97 MT6572 firmware | Flash File

[​IMG]
Gfive_President_A97_4.4.2_ALPS.KK1.MP7.V1
Preloader_bird72_cwet_a_kk.bin

=======================

Gfive Presdent Smart 6 firmware | Flash File

تمامی رام های رایگان شرکت G'Five
تمامی رام های رایگان شرکت G’Five

Gfive Presdent Smart 6 SPD Sc77xx firmware
SKYTEK_WG4588G_skytek_wg4588g_4.4.2_GFIVE_Presdent_Smart6-2015.09.06_GFIVE_President_Smart_6

========================

GFIVE President G7 MT6589 Firmware | Flash File
MT6589__alps__GFIVE President G7_wt93045__4.2.1__ALPS.JB2.TDD.MP.V1
Preloader_wt93045.bin (120 kB)

Gfive President G6 Plus MT6582 firmware | Flash File
MT6582__GFIVE__GFIVE President G6 Plus__hct82_cwet_kk__4.4.2__GFIVE_President_G6_Plus_20150414

GFIVE President G6C MT6582 Firmware | Flash File
MT6582__GFIVE__President G6C__K28__4.2.2__ALPS.JB5.MP.V1.5

=========================

GFIVE G10 Fashion MT6582 Firmware | Flash File

Brand : alps
ProdName : A6CL
ProdModel : GFIVE G10 Fashion
Device : A6CL
AndroidVer: 4.2.2
MTKxCPU : MT6582
MTKxPRJ : ALPS.JB5.MP.V1.5
[Read Ok] : preloader_vanzo82_wet_jb5.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / vanzo82_wet_jb5 / EMMC
Android Info saved
FW Size : 674 MiB
Scatter saved to :
MT6582__alps__GFIVE_G10_Fashion__A6CL__4.2.2__ALPS.JB5.MP.V1.5

========================

G-Five Z12 SPRD6531 Flash file Tested

[​IMG]
Set FileInfo :
Model Vendor : SPD6531
Model Name : Z12
ExtInfo Data : G-Five
Saved to :
SPD6531_00400000_GD25LQ32_G-Five__SPD6531-Z12

==========================

GFIVE G10 Mini MT6572 Firmware | Flash File

[​IMG]

Reading Flash Conent now …
Brand : GFIVE
ProdName : G10_mini
ProdModel : GFIVE G10 mini
Device : G10_mini
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU : MT6572
MTKxPRJ : ALPS.KK1.MP7.V1
[Read Ok] : preloader_vanzo72_cwet_kk.bin

MT6572__GFIVE__GFIVE_G10_mini__G10_mini__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1

=====================

G’Five President Shark 3 SPD7715 NAND Firmware / Flash File

Detected NAND Flash , Structure detect Ok!
[FW_READER] : Step #1 Passed!
[FW_READER] : Step #2 Passed!
[FW_READER] : Initialize Ok , 0x13 , NAND : b256k
[FW_READER] : Step #3 Passed!
Model Name : skytek_wg3588
Model Brand : GFIVE
Model Device: skytek_wg3588
AndrVersion : 4.4.2
Project Ver : GFIVE_President_Shark_3-2015.06.02
Model Ext : GFIVE President Shark 3

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …
[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv_b256k.img
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : sc7715_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : CP2._CP2_WCN_14C_W14.51_Release.bin
[Read Ok] : logo_320x480.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system_b256k.img
[Read Ok] : cache_b256k.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : userdata_b256k.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 322 MiB
Saved to : C:\Users\Marhaba Lab\
SC77xx_[NAND_b256k]_skytek_wg3588_4.4.2_GFIVE_President_Shark_3-2015.06.02_GFIVE_President_Shark_3

====================

GFive FT01 Sprd3 6531A Flash file
Gfive_FT01_6531A_GD27LQ64


GFIVE President Smart A98 SP7731L Factory Firmware
SP7731L_C20_GFive_64+8_RC_151203_B1.pac

====================

MT6582__GFIVE__GFIVE_President_G10_Fashion__A6CL__4.2.2__ALPS.JB5.MP.V1.5

Download

====================

G’five A79 512 stock Firmware

Download

====================

G’five A79 256 Stock Firmware

Download

====================

G’five A86 C Models firmware

Download

===================

G’five A86 A Models firmware

Download

===================

G’five A90 stock Rom firmware 

Download

==================

G’five A97 08 4.2.2 stock firmware

Download

====================

GFIVE President Shark 1_150710173310
Phone Info: G’Five President Shark 1
SPU: SC6820 1.0GHZ
Rom: 512MB
Ram: 256MB
Android Version: 4.2.2
Download Here

=================

MT6582__GFIVE__GFIVE President G6 Plus__hct82_cwet_kk__4.4.2__GFIVE_President_G6_Plus_20150414

Download

یه آدم سخت کوش- مدیر سایت دکتر موبایل
برای مشکلات پست های بنده و همچین مشکلات پرداخت و …با ایدی تلگرام بنده در تماس باشید :
Telegram ID : @MR_Ali_GSM

error: کلید راست غیر فعال شده ..... لطفا امتحان نکنید
کانال تلگرام ما
  • اطلاع از جدیدترین محصولات
  • برخورداری از کدهای تخفیف و آموزش های رایگان
pic dr-mobile.org