اموزش حذف frp هواوی y560 بصورت رایگان

اموزش حذف frp تمامی مدل های y560 بصورت رایگان

 

توضیحات

اموزش حذف frp تمامی مدل های y560 بصورت رایگان

Supported phones
Y560-U03,
Y560-U23,
Y560-L03,
Y560-L23,
Y560-L01,
Y560-L02

گوشی را به محیط فست بوت برده و  در محیط cmd کد زیرا وارد کنید

fastboot oem clean cfg

در صورت کار نکردن کد بالا از کد های زیر استفاده کنید

fastboot oem unlock-go
fastboot erase config
fastboot reboot