فایل فلش فارسی تبلت چینی k0712b_v3.2 سی پی یو mt6572

۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

فایل فلش فارسی تبلت چینی k0712b_v3.2 سی پی یو mt6572

این فایل تست شده هست و مشکل هنگ روی آرم و صفحه سفیدی ندارد

—————————-

Device Brand : TY0712-3G-LD-2
Device Model : wsvga
Device CPU : MT6572
Device IntName : wsvga
Device Version : 4.4.2
Device Project : ALPS.KK1.MP7.V1
Device ExtInfo : TY0712-3G-LD-2
Device DisplayID :TY0712B_3G-LD-2_KK_V3.2.1_150601

k0712b_v3.2  __mt6572a____MT6572_wsvga_TY0712-3G-LD-2_4.4.2_ALPS.KK1.MP7.V1

فایل داری

data/cach

info

  manufacturer:alps
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x1000000
  MBR  BaseAddr:0x1000000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x1080000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x1100000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1400000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1900000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x2300000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2D00000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2D20000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2D80000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x3380000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3980000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x39C0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3A40000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3D40000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4740000  Size:0x35200000
  CACHE  BaseAddr:0x39940000  Size:0xE200000
  USRDATA  BaseAddr:0x47B40000  Size:0x46400000
  FAT  BaseAddr:0x8DF40000  Size:0x581C0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
  BaseAddr:0x0  Size:0x0
>>Done.

فایل فلش فارسی تبلت چینی k0712b_v3.2 سی پی یو mt6572

Device Brand : TY0712-3G-LD-2
Device Model : wsvga
Device CPU : MT6572
Device IntName : wsvga
Device Version : 4.4.2
Device Project : ALPS.KK1.MP7.V1
Device ExtInfo : TY0712-3G-LD-2
Device DisplayID :TY0712B_3G-LD-2_KK_V3.2.1_150601

k0712b_v3.2  __mt6572a____MT6572_wsvga_TY0712-3G-LD-2_4.4.2_ALPS.KK1.MP7.V1

فایل داری 

data/cach

info 

  manufacturer:alps
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x1000000
  MBR  BaseAddr:0x1000000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x1080000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x1100000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1400000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1900000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x2300000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2D00000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2D20000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2D80000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x3380000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3980000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x39C0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3A40000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3D40000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4740000  Size:0x35200000
  CACHE  BaseAddr:0x39940000  Size:0xE200000
  USRDATA  BaseAddr:0x47B40000  Size:0x46400000
  FAT  BaseAddr:0x8DF40000  Size:0x581C0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
  BaseAddr:0x0  Size:0x0
>>Done.

ایدی تلگرام جهت پشتیبانی و مشکلات پستهای بنده من : mojtabavan21@ — شماره تماس : ۰۹۱۷۷۶۲۶۹۴۹

error: کلید راست غیر فعال شده ..... لطفا امتحان نکنید
کانال تلگرام ما
  • اطلاع از جدیدترین محصولات
  • برخورداری از کدهای تخفیف و آموزش های رایگان
pic dr-mobile.org