فایل Auto-loader گوشی بلک بری Priv

توضیحات

فایل Auto-loader گوشی بلک بری Priv

 

***توجه : ممکن است گوشی خود را خاموش کنید و در حال حاضر قادر به زنده کردن آن نباشید پس قبل از فلش کردن گوشی دقت کنید و اگر تعمیر کار نیستید بهتر است این کار را به یک آدم حرفه ای واگذار کنید .

فایل Auto-loader گوشی بلک بری Priv
فایل Auto-loader گوشی بلک بری Priv

با توجه به مدل گوشی خود دانلود کنید :

International variants STV100-1, STV100-3, STV100-4
STV-100-4 autoloader_user-common-AAE570
Non US Carrier – STV100-1 AAF153
Non US Carrier – STV100-3 & STV100-4 AAF057
STV100-4 for Etisalat AAE570
AT&T – STV100-1 AAE599
T-Mobile US – STV100-1 AAF153

International variants STV100-1, STV100-3, STV100-4 – (January update)

STV-100-4 autoloader_user-common-AAE570.zip

T-Mobile USA autoloader_user-na-tmo-AAF153.zip

Non US Carrier – STV100-1 AAF153

Non US Carrier – STV100-3 & STV100-4 AAF057

STV100-4 for Etisalat AAE570

AT&T – STV100-1 AAE599

T-Mobile US – STV100-1 AAF153

Verizon – STV100-2 AAF055

درایور های مورد نیاز گوشی بلک بری Priv

 

 

آموزش نصب سیستم عامل فایل Auto-loader گوشی بلک بری Priv:

 

 

 :Procedure

* Holding down the power button and volume down key for 30 seconds.

* It will take you to the BlackBerry Bootloader menu

* Run the Auto-Loader

:Method 2

* Open and extract the downloaded autoloader file (including all files and folders)

*
Open the extracted folder

* Execute the flashall.bat

* Follow on screen instructions as prompted