تمامی رام های تست شده شرکت Rivo

توضیحات

تمامی رام های تست شده شرکت Rivo

تمامی رام های تست شده شرکت Rivo
تمامی رام های تست شده شرکت Rivo

All Rivo Phantom Firnmware here Tested 

Rivo A200
Download 

Rivo A225
Download

Rivo A235 
Downlaod

RIVO__PHANTOM_PZ18
Download

RIVO_phantom_PZ8_V4_emmc_official factory firmware
Download

RIVO PHANTOM PZ15
Download

MT6572__RHYTHM_RX45
Download

Rivo Rx48
Download

Rivo Rx60
Download 

Rivo RX65
Download

RIVO_Phantom_PZ10_V5_emmc Factory Firnmware
Download

Rivo RX400
Download

Rivo Rx180 Mt6580 Firmware Flash File

[​IMG]

Download

Rivo Phantom PZ8 Official Firmware Flash File

[​IMG]

Download